บริการของเรา
ระบบรักษาความปลอดภัย
เรามีโซลูชั่นมากมายที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถจัดการระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถนำข้อมูลภาพมาวิเคราะห์จัดทำเป็นรายงาน หรือส่งเสริมงานทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โซลูชั่นอัจฉริยะ
เรายังนำเอาความต้องการของลูกค้ามาออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพิเศษเฉพาะกับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
การเรียนรู้แบบสารบันเทิง
เรามีการพัฒนาโซลูชั่นการเคลื่อนที่เชิงโต้ตอบในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในโชว์รูม หรืองานนิทรรศการด้วยเทคโนโลยีหน้าจอมัลติทัชและการเรียนการสอนผ่านระบบหุ่นยนต์
ตัวอย่างผลงาน
แนะนำ MIRASYS
รถยนต์อัจฉริยะ
แนะนำ TIANDY
ข่าวสารและกิจกรรม
Event

SiS UPCOUNTRY SHOWCASE SOUTHERN 2019

วันที่: 9 ตุลาคม 2562
สถานที่: โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา